قصه‌های یک ملکه

قصه‌های یک ملکه

از طوفان که درآمدی ، دیگر همان آدمی نخواهی‌بود که به آن پا نهاده‌ بود . اصلا معنای طوفان همین است ..

من باهات  سرِ  جنگ ندارم ..

نظرات  (۱)

بعضی جنگ ها هم یکطرفه ان... و ادامه دار...
پاسخ:
:(